0 Winkelwagen € 0,00 Betalen

Privacy Policy

Voor elk sitebezoek, elke transactie of overeenkomst geldt onderstaande privacyverklaring. Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het doen van een bestelling. Koffiecentrale heeft deze privacyverklaring (in samenwerking met Thuiswinkelwaarborg.org) opgesteld om aan te tonen dat wij jouw privacy serieus nemen. Hieronder kun je lezen hoe wij binnen de website(s) van Koffiecentrale met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende websites: www.koffiecentrale.nl,  www.koffiecentrale.be, www.centraleducafe.lu

Koffiecentrale waarborgt je privacy

Alle gegevens die door Koffiecentrale worden verzameld, worden niet zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming aan derden verstrekt (uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier openbaar gemaakt), tenzij Koffiecentrale daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server via een SSL-verbinding). Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via onze site. Bovendien hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen. Voor de commerciële nieuwsbrieven die we versturen dient u zich zelf aan te melden. In iedere commerciële uiting kunt u zich voor dat medium weer afmelden (of gegevens bewerken) in een link onderaan de mail.
 
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 
  • Je domeinnaam maar niet je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina. 
  • Je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website of inlogt.
  • Je e-mailadres als je dit aan ons communiceert. 
  • Je e-mailadres als je deelneemt aan product reviews. 
  • De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan. 
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt. 
  • Alle informatie die jij vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
De informatie die wij bewaren wordt gebruikt om: 
  • Je bestelling af te handelen (denk aan PostNL, betaalproviders als Buckaroo, Afterpay etc.). 
  • De inhoud van onze website te verbeteren. Koffiecentrale gebruikt de gegevens enkel en alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van de bestelling en om de dienstverlening naar jou toe te verbeteren en je te informeren over relevante producten en diensten. Jouw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die je aan Koffiecentrale geeft  -bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden - zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Zelf je privacy waarborgen

Sommige van onze sites stellen communities (reviews, polls, reacties) beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die je daar eventueel vrijgeeft.

Gebruik van persoonsgegevens aanpassen.

Je hebt te allen tijde het recht op inzage in je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen uit onze database en/of af te schermen als de persoonsgegevens onjuist, onvolledig en/of irrelevant zijn. Anderszins kun je een verzoek indienen wanneer je persoonsgegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt je persoonsgegevens op onze website vinden en online inzien en corrigeren. Ga hiervoor naar jouw account. Als je wilt reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, neem dan contact met ons op.

Cookies

Je bezoek aan een van onze sites wordt bijgehouden door middel van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet-technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. Je kunt jouw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Lees hier meer over cookies. Of onze lekkere cookies

Contact opnemen met Koffiecentrale

Voor de bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties op deze privacy verklaring, de sites van Koffiecentrale of jouw ervaringen met één van onze sites, vragen we je contact op te nemen met:

Koffiecentrale.nl
Rudolf Dieselweg 38
5928 RA Venlo, Nederland
Tel. +31 (0)77 3200774
Fax +31 (0)77 3210113
info@koffiecentrale.nl

KVK VENLO 12056593
BTW NR. NL1598.71.888.B01